Technická infrastruktura U Hostivařské přehrady

12/2022-4/2024
Zhotovení 260 metrů vodovodu LT DN 150, 350 metrů dešťové kanalizace KT DN 300, 130 metrů splaškové kanalizace KT DN 300, přípojky KT DN 200, 90 metrů retenčních nádrží z ŽB trub DN 1200 mm, zásypy zlepšenými zeminami, zlepšení pláně vozovky, podkladní vrstvy komunikace a uliční vpusti.