Reference z našich staveb

FERMAT Machine Tool Radějovice

Hrubé terénní úpravy o objemu 5000 m3 pro výstavbu nové výrobní haly a administrativní budovy. Součástí zakázky byly výkopy pro inženýrské sítě, vsakovací zařízení a příprava povrchu pod komunikace a betonovou podlahu haly.

Výkopy teplovodů v Praze

Subdodávka zemních prací na rekonstrukcích, novostavbách a rušení teplovodů v Praze. Realizace výkopů pro přípojky teplovodů až po hlavní řády o dimenzích až DN 500.