FERMAT Machine Tool Radějovice

Prosinec 2018 - Červen 2019

Hrubé terénní úpravy o objemu 5000 m3 pro výstavbu nové výrobní haly a administrativní budovy. Součástí zakázky byly výkopy pro inženýrské sítě, vsakovací zařízení a příprava povrchu pod komunikace a betonovou podlahu haly.